Hit enter after type your search item

Categorie: advies

img
Binnen Nederland moet het vervoer van afvalstromen voldoen aan de voorschriften uit het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Welke verplichtingen de transporteur heeft is afhankelijk van zijn/haar rol in het afvaltransport. Maar hoe is dit in België geregeld? Afvalstoffen mogen niet zomaar ontvangen of doorgesluisd worden. Hier gelden uiteraard meerdere regels ... Read more
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :