Hit enter after type your search item

Kennis blussystemen logistiek en chemie

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag u die nieuwe stof wel onder uw blussysteem opslaan? En welk blussysteem kiest u voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heeft u te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen?

In onderstaande vragen inventariseren we graag waar de vragen zitten bij de beslissers in de logistiek en chemie. Graag nodigen we directieleden, logistiek managers, preventie adviseurs, Facilitair managers, teamleiders uit om mee te doen met deze enquête zodat we een goed beeld krijgen op welk(deel) gebied er een kennis tekort bestaat, welke vragen specifiek opduiken, zodat we een volledige cursus kunnen ontwikkelen. Deel deze link met zoveel mogelijk van uw collega’s. Alvast dank voor deelname!

Graag willen we u vragen de onderstaande vragen te beantwoorden. Deelname kost slechts enkele minuten. Uw antwoorden worden gebruikt voor het samenstellen van de cursus.

.

Inventarisatie

1. Welke ADR klassen worden opgeslagen:

2. Soort blussyste(em(en) binnen uw inrichting(en):
Natte sprinklerNatte sprinkler met AFFFDroge sprinklerCO2 gasblusinstallatieDeluge installatieHi-ex inside airHi-ex outside air Anders:
* Meerdere antwoorden mogelijk

3. Bent u bekend hoe uw blussysteem precies functioneert (hoe de blussing tot stand komt (leg uit))?

4. Bent u bekend met de normen waar uw blussysteem op gebaseerd is?
JaNee

5. Wanneer u nieuwe stoffen / producten wilt gaan opslaan, ervaart u wel eens onduidelijkheid of uw blussysteem geschikt is?
JaNee

6. Hoe stelt u vast of uw blussysteem geschikt is voor de stoffen die u opslaat (welke informatiebronnen)?

7. Bent u bekend binnen hoeveel tijd na detectie van een brand het blussysteem in werking zal treden?
JaNee

8. Is er binnen uw onderneming iemand verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de blussystemen?
Zo ja, (functie / naam / email)

9. Welke problemen met het blussysteem(en) heeft u de afgelopen jaren gehad?

10. Welke kennisvragen m.b.t. het blussysteem(en) heeft u?
(meerdere antwoorden mogelijk)

11. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de cursus Kennis blussystemen logistiek (locatie Antwerpen)
(Gegeven door een specialist / Beperkte deelnamefee van € 395,- per deelnemer / U ontvangt het Certificaat kennis blussystemen Logistiek)?
JaNee

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :