Hit enter after type your search item

Ook de Eigen rijder een eigen ADR veiligheidsadviseur

/
/
/
542 Views

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de vervoerder over een veiligheidsadviseur te beschikken en ook de Eigen rijder ontkomt daar niet aan. Nog steeds wordt door veel eigen rijders en opdrachtgevers aangenomen dat onder de verantwoordelijk van de opdrachtgever gereden kan worden. Een onterechte aanname. Bovendien moet de opdrachtgever er op toezien dat de Eigen rijder die hij inhuurt over een veiligheidsadviseur beschikt.

De wetgeving is er duidelijk over. Iedereen die deel uit maakt van de gevaarlijke vervoersketen dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. De eigen rijder en de opdrachtgever zijn ieder een juridisch andere rechtspersoon. Het ontbreken van een ADR veiligheidsadviseur en een veiligheidsjaarverslag kan tot hoge boetes leiden. De functie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.

Voor slechts € 129,- per jaar heeft de Eigen rijder de diensten van een ADR veiligheidsadviseur tot zijn beschikking en wordt het jaarlijkse ADR jaarverslag opgemaakt. SafetyNet Consultants: ‘Voor het opmaken van het ADR jaarverslag van de Eigen rijder controleren we verschillende documenten zoals het ADR certificaat, vrachtdocumenten, verzekering, lijst inhoud ADR koffer e.d. Daarna wordt het ADR jaarverslag opgemaakt. ’ Het verslag moet bij een inspectie door ILenT getoond kunnen worden.

‘Eigen rijders hebben het vaak goed voor elkaar. Het over een ADR veiligheidsadviseur beschikken hoort daar bij. Gezien de risico’s is het dus zeer onverstandig om er geen te hebben.’

Voor meer informatie kan gekeken worden op de pagina voor de Eigen rijders pagina ADR veiligheidsadviseur.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :