Selecteer een pagina

ADR veiligheidsadviseur voor de Eigen rijder

ADR VeiligheidsadviseurDe wetgeving is er duidelijk over; iedereen die deel uit maakt van de gevaarlijke vervoersketen dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. De zelfstandig rijder of vervoerder en de opdrachtgever zijn ieder een juridisch andere rechtspersoon. Het ontbreken van een ADR veiligheidsadviseur en een veiligheids-jaarverslag kan tot hoge boetes leiden. De functie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR (VLG) en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.

Voor slechts € 295,-* (ex btw) per jaar heeft de Eigen rijder / zelfstandig chauffeur de diensten van een ADR veiligheidsadviseur tot zijn beschikking en wordt het jaarlijkse ADR jaarverslag digitaal opgemaakt en toegestuurd. Via de website van ADR Safety advisors schrijft u zich in voor de dienst en maakt u een account aan. U betaalt het eerste bedrag, waarna u binnen 48 uur een auditformulier en een overeenkomst toegestuurd krijgt. Het eerste verslag is geen jaarverslag, maar een inventarisatieverslag, dus ook wanneer u het afgelopen jaar nog geen gevaarlijke stoffen gereden hebt wordt een verslag opgemaakt. Ieder jaar, begin januari, ontvangt u een nieuw auditformulier en wordt het jaarverslag opgesteld. In het jaarverslag geven we de nodige adviezen en worden tevens de wijzigingen in wet- en regelgeving opgenomen.

Surf nu naar de website van ADR Safety advisors en meldt u aan.